- Forgreip seg på smågutar i 15 år

Gjennom minst 15 år, heilt fram til han vart pågripen i januar i år, meiner politiet at Nordfjord-mannen forgreip seg på smågutar i lokalmiljøet. Totalt 15 barn er fornærma i saka.