Blir rørt av buekorps

Hvor er du født? - Jeg er selvfølgelig født på KK i Bergen.