Venter på trusselvurdering

PST på Vestlandet venter på myndighetenes trusselvurdering. Både Nera og Odfjell har satt i verk tiltak for sine ansatte i Midtøsten.