Brannevakuering på sykehjem

Alle beboerne på Mildeheimen sykehjem på Hjellestad ble sendt i kveld evakuert, da det begynte å ryke av komfyren på kjøkkenet.