• FREMTIDSBILDE: Dette forslaget vant arkitektkonkurransen om hvordan Bryggen skal se ut med bybane. Asplan Viak AS, Rodeo arkitekter, Sanden + Hodnekvam arkitekter, Zenlsk og studio Holmedal har utarbeidet forslaget. FOTO: Asplan Viak

Riksantikvaren mener Bryggen-traseen er «uakseptabel»

Riksantikvaren stiller store spørsmål ved bybanetraseen over Bryggen og utelukker ikke å stanse hele prosjektet.