Slik mener kommunen Akasia har overført penger fra barnehager til sine eiere

Bergen kommune mener Akasias barnehager har betalt dobbelt så mye i husleie som tilsvarende barnehager i Oslo.

FOR MYE: Kommunen mener flere Akasia-barnehager har betalt for mye i husleie, regnskapskostnader og administrasjonskostnader. Odd E. Nerbø (Arkiv)

Bergen kommune vil ha tilbake 28 millioner kroner fra Akasia barnehager. De mener at barnehagekjeden har overført offentlige tilskudd og betaling fra foreldre til sine eiere, i stedet for å la pengene komme barna til gode.

Dette kom frem i en tilsynsrapport tidligere denne uken, der kommunen hevder Akasia har brutt barnehageloven på flere punkter.

Kommunen hevder at barnehageselskapet har færre ansatte enn de får betalt for i åtte av barnehagene.

Pengene som er blitt til overs mener kommunen at barnehagene har betalt til sine eiere, ved å kjøpe tjenester og betale husleie til en høyere pris enn markedsverdi.

Slutter som kommersiell barnehageaktør

Fredag ettermiddag meldte NRK Hordaland at ledelsen vil slutte som kommersiell barnehageaktør.

– Jeg kommer til å ta et innitativ ovenfor generalforsamlingen å anbefale at vi endrer strukturen fra et kommersielt selskap til en ideell virksomhet, sier leder for Bergen kirkelige fellesråd, Lars Kristian Stendahl Gjervik.

Den største forskjellen på et kommersielt selskap og en ideell virksomhet er at det er ulovlig å ta ut profitt i en ideell virksomhet.

– For oss har utbytte aldri vært en plan. Det bildet som nå tegner seg er at dette har vært gjort slik med tanke på profitt. Det er feil. Omorganiseringen er et tydelig signal om våre intensjoner. Det er ikke for å tjene penger vi driver med barnehage, sier Gjervik.

Han tenker at hvis det som kommer frem i rapporten stemmer, er det veldig alvorlig.

– Hvis vi har fått for mye penger, må vi betale tilbake. Like viktig er det å endre rutiner og drift slik at det kommer i tråd med lovverket, sier Gjervik.

Les også

Akasia-saken: – Barnas beste må være styrende

Morselskapet og underselskapene

Akasia AS er et morselskap med seks underselskaper. Deriblant Akasia Barnehage, Akasia Regnskap og Akasia Eiendom.

Underselskapene har kjøpt tjenester av hverandre.

Flere av barnehagebyggene eies av Akasia Eiendom, og barnehagene har derfor betalt husleie til dette selskapet.

Denne husleien mener Bergen kommune har vært kunstig høy.

Kommunen har både sammenliknet med private barnehager i Oslo, og med næringsbygg som ligger like ved Akasia-barnehagene. De mener at:

  • De aktuelle Akasia-barnehagene i gjennomsnitt har betalt over 3500 kroner per kvadratmeter i husleie. Tilsvarende barnehager i Oslo betalte 1960 kroner per kvadratmeter.
  • At Akasia barnehager i alt har betalt 13,1 millioner kroner for mye i husleie til sitt søsterselskap, over fire år.

Kommunen påpeker også at eiendomsselskapet har hatt store overskudd.

– 200 000 mer enn markedspris

Barnehagene kjøper også regnskapstjenester fra sitt søsterselskap Akasia Regnskap.

Også her mener kommunen at barnehagene har betalt langt mer enn det de hadde trengt å gjøre.

I rapporten estimerer kommunen at:

  • To av barnehagene, Akasia Litlafjell og Akasia Sædalen, i 2017 betalte 200 000 kroner mer enn markedspris for regnskap.
  • Barnehagene totalt har betalt 1,5 millioner kroner for mye for regnskapstjenester i 2017.

Kommunen mener også at kostnader på administrasjon, som HR-tjenester, økonomi, IKT og markedsføring, er svært høy.

I rapporten anslår kommunen at barnehagene har brukt rundt 26 millioner kroner mer enn tiltenkt på administrasjon.

KOMMUNALDIREKTØR: – Det er ennå tidlig i prosessen. Akasia skal få mulighet til å gi sitt tilsvar og eventuelt komme med ny eller annen informasjon som kan påvirke den endelige behandlingen av saken, sa kommunaldirektør Trine Samuelsberg, til BT onsdag. Ørjan Deisz (Arkiv)

– Mindre å bruke for å sikre bemanningstetthet

Christian Hjemmen er seksjonssjef for økonomi i Bergen kommune.

– Hovedkonklusjonen i tilsynet er at når selskapene i Akasia-konsernet har handlet med seg selv, har de brukt priser som ligger høyere enn markedspriser. Som et resultat har det vært mindre penger igjen i den enkelte barnehage å bruke på å sikre den bemanningstettheten som det kommunale tilskuddet gir de muligheten til å ha, sier Hjemmen.

Han sier at offentlige tilskudd og foreldrebetaling bør resultere i samme bemanningstetthet og samme nivå på personalkostnader pr. barnehageplass som i de offentlige barnehagene.

– Vi gir ut like mye som vi bruker på våre egne barnehager. Det kan ikke være vesentlig lavere bemanning i en privat barnehage sammenliknet med det en finner i tilsvarende kommunale barnehager, sier han.

Kommunen mener barnehagene i alt har hatt 60 færre årsverk enn de skulle hatt. Dette tilsvarer 28 millioner kroner, og ligger til grunn for beløpet kommunen vil ha tilbake.

Har vært avvik i andre private barnehager

Dette er ikke første gangen kommunen krever tilbake offentlige midler fra private barnehager, fordi de mener pengene ikke er brukt rett.

Hjemmen understreker at rapporten ikke gir en vurdering av om Akasias barnehager har hatt en forsvarlig bemanning.

– Vi skal bare sjekke om de offentlige tilskuddene kommer barna til gode, og da sammenlikner vi barnehagens bemanning med den bemanningen som muliggjøres av offentlig tilskudd og foreldrebetaling, sier han.

Styreleder i Akasia, Jan Dagfinn Midtun, ønsker ikke å kommentere noe mer om rapporten på nåværende tidspunkt.