• TYNT: Kommunen var klar over at høgdebassenget ville ligge berre nokre få meter nede i fjellet. Det viser planteikningane. FOTO: Askøy kommune / Interkommunalt arkiv i Hordaland

Åtvara mot dårleg tak på bassenget alt i 1965

Alt under planlegginga av høgdebassenget meinte fagfolk at taket ville bli for tynt. Innvendingane vart ignorert.