Helse Bergen får 1,5 millioner kroner i bot etter at 43-åring døde

Daniel Nicolai Guldberg døde da han ble liggende uten tilsyn på akuttmottaket.

Publisert Publisert

ETTERFORSKNING: Helse Bergen har tidligere fått kritikk fra fylkeslegen etter dødsfallet. Nå får de også et forelegg. Foto: ØRJAN DEISZ (ARKIV)

  1. Leserne mener

Pasienten ankom pasientrommet på Haukeland universitetssjukehus klokken 18.45 den 15. oktober i fjor. Den første EKG-undersøkelsen på sykehuset viste at han kunne ha hatt hjerteinfarkt.

Guldberg ble liggende alene på et rom. Klokken 19.03 dro han i alarmsnoren, men det var først i 20.15-tiden at noen oppsøkte rommet hans og fant ham livløs. Da sto ikke livet hans til å redde.

Lav bemanning

Ifølge sykehusets egne rutiner skulle Guldberg ha blitt sett til hver halvtime.

Politiet startet etterforskning av saken, og nå har statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen avgjort at Helse Bergen ilegges et forelegg på 1,5 millioner kroner, melder NRK.

NRK har tidligere skrevet at sykepleierne over 100 ganger i løpet av 2018 varslet ledelsen om at akuttmottaket er for lavt bemannet. Guldbergs tidligere samboer sier til NRK at hun er fornøyd med statsadvokatens avgjørelse.

Les også

Sykehusledelsen får kritikk etter dødsfall i akuttmottaket

Innstilt på å vedta

– Jeg synes det er bra at de som var ansvarlige for at dette skjedde får en reaksjon, i alle fall når det var så mange avviksmeldinger på bemanningen i forkant. Legene sa jo at dette var en varslet katastrofe, og det er tross alt et menneskeliv som har gått tapt, sier Merethe Nilsen.

Sykehusdirektør Eivind Hansen sier at de har gjort tiltak for å øke bemanningen på akuttmottaket etter dødsfallet.

– Vi beklager hendelsen sterkt overfor de pårørende, og gjør alt for at dette ikke skal skje igjen, sier Hansen. Han sier helseforetaket er innstilt på å vedta forelegget.

Ifølge direktøren har sykehuset i ettertid økt bemanningen av leger og sykepleiere på akuttmottaket, og forbedret rutinene.

Ingen straff for enkeltpersoner

Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen sier Helse Bergen er ilagt foretaksstraff som følge av rutine- og systemsvikt på sykehuset.

– Akuttmottaket har hatt utfordringer knyttet til bemanning, pasientflyt og rutiner. Det er ikke grunnlag for å holde enkeltpersoner strafferettslig ansvarlig, sier Stolt-NIelsen.

Forelegget gjelder overtredelse av helsepersonelloven paragraf 67. Statsadvokaten mener Helse Bergen ikke organiserte virksomheten slik de skulle for å overholde sine lovpålagte plikter, og at det ikke ble gitt forsvarlig helsehjelp.

«Det er dokumentert at det forelå flere henvendelser fra tillitsmannsapparatet og flere spørreundersøkelser og avviksmeldinger, som over lengre tid beskrev behov for høyere bemanning og bedre kontrollrutiner», heter det i en pressemelding fra politiet.

DØDE: Djabrail (6) døde etter å ha blitt feilbehandlet. Foto: privat

Seksåring døde også

Det er ett år siden Helse Bergen fikk et forelegg på 1,5 millioner kroner etter et annet dødsfall. Da var det seks år gamle Djabrail Sulejmanov som døde av feilbehandling.

Også den gangen ble det konkludert med at organiseringen og rutinene på sykehuset var for dårlige.

– Vi har sett hen til den saken ved fastsettelsen av forelegget, i tillegg til at vi har sett på andre saker der beløpet er lavere. Vi har tatt hensyn til at det er viktig å markere sakens alvor, i tillegg til at det dreier seg om et foretak med store budsjetter, sier Stolt-Nielsen.

Publisert