Smitten skyldes trolig avføring fra dyr

– Vannprøvene sannsynliggjør at det er avføring fra dyr som har forurenset og kan være smittekilden, sier varaordfører Bård Espelid.

Publisert:

DYR: Varaordfører Bård Espelid sier prøvesvar indikerer at smitten stammer fra dyreavføring. Foto: Bård Bøe

Det er dermed mindre sannsynlig at smitten kommer fra kloakkanlegg.

Askøy kommune opplyser på sine hjemmesider at Askøy legevakt det siste døgnet har hatt 9 konsultasjoner, 12 telefonråd og 3 henvisninger til sykehus.

– Hovedteorien vår nå er at det har kommet avføring på toppen av bassenget. Når det har regnet har vannet blitt infisert av avføringen. Deretter har det infiserte vannet trukket ned i sprekker i fjellet. Sprekkene har vært gjennomtrengende. På den måten tror vi det har vært en tilførsel av smitte fra dyreavføring som er transportert inn av, sannsynligvis, regnvann, sier Espelid.

Prøver å få informasjon om hvilket dyr

Nå prøver kommunen å få mer informasjon om hvilket dyr som er årsak til smitten.

– Mattilsynet har tatt en del avføringsprøver, men de resultatene har vi ikke fått ennå. Vi har fått opplyst av Folkehelseinstituttet at når det har vært Campylobacter andre steder har det vært henført til fugleavføring, sier Espelid.

Han forteller at dette også er noe de har fokus på.

– Vi må dra nytte av det som har vært erfart fra andre, sier han.

Inspeksjon av fjellanlegget

De ønsker nå å få en skikkelig inspeksjon av fjellanlegget innvendig.

– For å få en grundig inspeksjon ønsker vi å tømme bassenget for vann. Før vi kan tømme det må vi avklare med tilsynsmyndigheter og politiet at dette er greit, slik at vi ikke gjør noe vi ikke har godkjenning til, sier Espelid.

Han håper de kan få en avklaring på når de kan tømme bassenget i løpet av mandagen.

– Når vi har tømt bassenget, vil vi gå inn med fagfolk som kan si hvordan dette ser ut innvendig, sier Espelid.

– Det som er positivt nå er at vannprøvene vi tar fra nettet er negative. Dette viser at tiltakene vi har iverksatt har vært effektive, sier Espelid.

Publisert: