Vi har mistet en fin tenker og en god mann

Professor Even Nilssen er død, 61 år gammel.

Publisert Publisert

VIKTIG FAGPERSON: Professor Even Nilssen er døde 20. desember, 61 år gammel. Han var en veldig viktig fagperson, skriver kolleger ved Høgskulen på Vestlandet i minneordet. Foto: Privat

  • Anne-Mette Magnussen

Minneord

20. desember 2019 kom den ufattelig triste meldingen om at vår gode kollega professor Even Nilssen har gått bort, 61 år gammel.

Even har vært tilknyttet Høgskulen på Vestlandet (tidligere Høgskolen i Bergen) siden 2010. Fra august 2014 i full stilling som professor i sosialpolitikk ved Institutt for velferd og deltaking.

Før dette arbeidet han i mange år som forsker ved Rokkansenteret i Bergen og i en periode var han også ansatt ved Socialforskningsinstituttet i København.

Han tok sin doktorgrad i statsvitenskap ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen i 1996.

DØDE UNG: Even Nilssen døde bare 61 år gammel. Foto: Privat

Even var en sentral bidragsyter til velferdsforskningen både nasjonalt og internasjonalt. Særlig to områder peker seg ut i Even sitt forfatterskap: Forholdet mellom internasjonale organisasjoner og nasjonal velferdspolitikk, og forholdet mellom rettslig regulering og faglig skjønnsutøvelse i velferdsstaten.

Innen disse fagområdene har Even deltatt i utvikling og gjennomføring av en rekke eksternfinansierte forskningsprosjekter. Omsorgen for svake og utsatte grupper var alltid et sentralt omdreiningspunkt i hans forskning.

Han har vært en helt sentral person i forskningsgruppen Rett, demokrati og velferd Høgskulen på Vestlandet.

Even var alltid godt forberedt. Innspillene han ga var gjennomtenkte, konstruktive og ikke minst viktig for de unge akademikerne i fagmiljøet vårt. Hans egne tekster var alltid interessante, lærerike og viktige.

Han var en forsker og fagperson med stor integritet. Even var usedvanlig kunnskapsrik og reflektert. Som samarbeidspartner var han alltid inspirerende.

For studentene ved bachelorutdanningen i sosialt arbeid var Even en svært faglig kompetent og engasjert foreleser.

Vårt fagmiljø har mistet en fin tenker, en god mann og en veldig viktig fagperson.

Anne-Mette Magnussen og Kjetil G. Lundberg, på vegne av kolleger ved Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet

Publisert