• OVERLEGE OG FORFATTER: Helge Gjessing Uchermann Riisøen døde 7. mai 2019, 67 år gammel.

En kunnskapsrik kliniker med empati for sine pasienter

Nevrolog Helge Riisøen er død, 67 år gammel.