- Pietismen rammar gjeldsoffera

Det er nesten fire gonger så vanskeleg å få gjeldsordning i Bergen som i Oslo. - Bedehuskulturen har skulda, meiner førstebyfogden i Bergen.