Må setje på bremsene

Ordførar Amund Enge i Etne hadde ingen val med omsyn til nyttårsforsett denne gongen. Han har kutta røyk og bilkøyring for å hindra at hjartet slår seg vrangt igjen.