Lang snarveg til ny utdanning

Tilbodet var ein snarveg til godkjent hjelpepleiarutdanning. Etter eit halvt år som studentar føler dei seg lurt trill rundt.