Retten satt i Åsane-saken

Klokken 0932 begynte ankebehandlingen av Åsane-saken i Gulating lagmannsrett.