- Skrekkelig behandling av psykisk sykdom

Mental Helse i Hordaland reagerer kraftig på at Kurt Oddekalv får uteblivelsesdom i lagmannsretten, når han har sykemeldinger på at han lider av en depresjon.