Krever ni måneder for advokat

Aktor har lagt ned påstand om at den tiltalte bergensadvokaten dømmes til ni måneders fengsel for vanskjøtsel av familien i en årrekke - og for drapstrusler mot sin sønn.