Rørgater er rottenes motorvei

Rottene på Nøstet har skapt panikk, men rottene trives godt også andre steder i Bergen. På Paradis, på Kalfaret og på Minde fungerer de gamle rørgatene som en motorvei for rottene.