Fyrblues for Utvær

I lang, raud knappekjole står fyret der. Som ei stor, stødig og vaktande mor stryk det havet kjærleg god natt med dei lange strålane sine. Tysdag reiser dei som pussar prismene i land.