Brøt seg inn i politiets hus

Tyvene var enten ukjent i området eller særdeles godtroende. I natt brøt de seg inn i kjøpesenteret der lensmannskontoret på Bømlo har kontorer.