Fylkeskommunen herre i eige hus

I går underteikna fylkesrådmann Paul M. Nilsen og administrerande direktør i Vital Eiendomsforvaltning, Bjørn Østbø, kontrakten som inneber at Hordaland fylkeskommune kjøper Fylkeshuset i Agnes Mowinchelsgate 5 for 142,5 millionar kroner.