- Velkommen hjem til jul!

«In south Australia I was born, heave away, haul away». Sjantien gjaller fra bram og fokk i riggen på «Statsraad Lehmkuhl». I går kom hun hjem til jul.