Fosterbarn får 200.000 i erstatning

For søskenparet var vold, frihetsberøvelse og telefonavlytting dagligdags. Fosterforeldrene må nå betale barna 200.000 kroner i erstatning og oppreisning.