Vil ikke jobbe i barnehage

Et halvt år før de er ferdig å studere, sier under halvparten av førskolelærerstudentene at de ønsker å jobbe i barnehage.