Krever at branndom oppheves

Av en og samme rett ble Pamela Kay Reeves frifunnet for å ha tent på huset sitt, men likevel dømt til å betale erstatning. Nå er saken anket til Høyesterett.