Skolegutt overvåket fra han var ni år

Bergenser Torgrim Titlestad var bare ni år første gang ble registrert av Overvåkingspolitiet. Nå vil han kreve erstatning.