Advart mot å kjøpe

Flere av dem som meldte sin interesse for Nils Tomas Koppens gård ble advart av eiendomsmekleren mot å kjøpe.