Skolesentralisering stoppes

Det blir neppe flertall for å sentralisere skole og barnehage dersom byrådet fremmer forslag om dette.