Risikoungdom rammet av kutt

Kirkens Bymisjon har fått penger fra bystyret for å gi skoletrette elever et tilbud. Men Gimle skole har ikke lenger råd til egenandelen.