Mann av huse til kvalfestival

Kvalfangsten er ikkje gløymt i Skogsvåg, sjølv om det er over 40 år sidan den siste kvalen vart fanga i bygda.