Stopper boksalg

Fylkesordfører Gisle Handeland i Hordaland ber nå de videregående skolene i Hordaland stoppe alt salg av lærebøker.