- Ammunisjon til et sivilt søksmål

Riksadvokaten gir skyts til et sivilt erstatningssøksmål mot Sjøfartsdirektoratet. Det mener advokatene til pårørende og overlevende etter «Sleipner»-tragedien.