Bommet med 900 millioner

Riksrevisjonen gransker tre veianlegg på Vestlandet der prisen ble 900 millioner kroner høyere enn kalkulert.