Samarbeid skal hindra samanslåing

Eit grensesprengjande samarbeid skal styrka grensene mellom dei fire kommunane Bømlo, Fitjar, Stord og Sveio.