Brei fagleg front for sjukehuset

LO Sunnhordland dannar felles front med dei tilsette ved Stord sjukehus i kamp mot nedbygginga av lokalsjukehusa.