Trygge vann kun på Laksevåg

Isprøvene i Bergen fredag 27. desember viser at det bare er Laksevåg som har trygg is på vannene.