Avbraut søk etter sakna sjark

Søket etter "Brendholm" frå Florø vert teke opp att tysdag morgon.