Lønnshopp for politijurister

Regulert arbeidstid, raskere opprykk til høyere stillinger og 40.000 i lønnstillegg skal hindre gjennomtrekk blant politijuristene.