Har ventet i 17 år på byggetillatelse

I 1985 søkte Ole Andreas og Synnøve Lindanger om byggetillatelse på tomten sin. Endelig svar er fortsatt i det blå.