En håndsrekning til teknikk-entusiaster

Det er helst entusiaster og frivillige organisasjoner som redder tekniske kulturminner her i landet. Nå skal de i Bergen få profesjonell hjelp.

Publisert Publisert
  • Sissel Hamre Dagsland
iconDenne artikkelen er over 18 år gammel

Samlinger oppstår når entusiaster kommer sammen og vil ta vare på gamle jernbanevogner og trikker, biler og busser, motorsamlinger av forskjellige slag, utrangerte minner fra eget lokalmiljø og egen arbeidsplass.

I Bergens Tekniske Museum, den gamle trikkehallen på Møhlenpris, holder kommunen hus for mange foreninger med slike samlinger. Flere er lokalisert andre steder: branntekniske samlinger, militærhistoriske samlinger, veteranbåter, små eller større bedriftsmuseer.

Felles konservator

Entusiastene bak slike samlinger har ofte stor teknisk kompetanse på sine felt, men mangler faste stillinger, organer for samarbeid, museumsfaglig kompetanse. Det får de nå, med Bergen kommunes nytilsatte konservator for teknisk og industriell historie.

Linda May Myklebust er den som etter påske tar til i den nye stillingen, og starter med å skaffe seg oversikt over dette mangfoldige feltets ulike aktører og deres behov. Hun har tidligere vært styrer på Sør-Varanger Museum i Kirkenes og daglig leder ved museumsjernbanen Urskog-Hølandsbanen, og hun er leder for Museumsbanerådet.

Hun kan hjelpe de frivillige bak de mange samlingene med samordning, planlegging, formidling og utstillinger. Men hun understreker at den tekniske kompetansen ligger hos entusiastene selv, og det er ikke hennes jobb å bli skitten på nevene. Skjønt — hun har nå opplevd det også, har gått i kjeledress og skiftet sviller.

Arbeidsplass Salhus

Konservator Myklebust får sin faste faglige tilknytning og sin arbeidsplass ved Norsk Trikotasjemuseum i Salhus, det eneste profesjonelle industrimuseum i Bergen, og et av åtte slike museer med nasjonal status og prioritering.

Trikotasjemuseets direktør Erik Småland har erfaring med hvor stor betydning den faglige kompetanse hos frivillige støttespillere har for teknisk-industrielle museer og samlinger. Museumskompetanse er ofte fraværende i slike samlinger - mens museumsverdenen selv langt på vei henger igjen i den gamle bondekultur-modellen.

Den strekker imidlertid ikke til for industrisamfunnets kulturminner. Her vokser det frivillige engasjementet, og det trenger slik støtte som den nye konservatorstillingen kan gi, mener Småland.

Del museumsplan

Opprettelse av stillingen inngår i Bergen kommunes museumsplan. Den er også fullfinansiert av kommunen, og det har til nå ikke lykkes å få fylkeskommunen eller staten med på finansiering av slike oppgaver.

Flere slike fellesstillinger er ønsket med tiden, understreker kulturbyråd Per Inge Vannebo. I museumsplanen inngår en felleskonservator for kulturhistoriske samlinger og en felles teknisk konservator.

BLANT ENTUSIASTENES SAMLINGER: Linda May Myklebust, ny konservator for teknisk og industriell historie i Bergen, har tatt plass blant motorene i John Grutles Motorsamling, en av de mange mindre samlingene i Bergens Tekniske Museum Foto: Foto: Eirik Brekke

Publisert