Søvnsenteret til Haukeland

Helsedepartementet har bestemt at det nye nasjonale kompetansesenter for søvnsykdommer skal legges til Haukeland Universitetssykehus.