...men Hilde må betale selv

Leder for Axess i Bergen, Hilde Linnsund Zweidorff, var selv under kniven i Uppsala i 1996. Det kostet henne i underkant av 200.000 kroner, utgifter som hun ikke fikk refundert av Rikstrygdeverket.