Måtte slutte etter underslag

Styreren på et bofellesskap for psykisk utviklingshemmede i Bergen måtte gå fra stillingen etter at det ble avdekket underslag fra beboernes felleskasse.