12 branner - 128 skadet

Nyttårsfeiringen i fjor førte til 12 husbranner og 128 registrerte personskader, viser en oversikt fra Direktoratet for brann- og el-sikkerhet, DBE.