Lam med dobbelt magasin

I Gulen går eit uvanleg utrusta verlam. Lammet er fødd med dobbel pung.