- Eikåstunnelen bør komme raskt

Veisjef Ole Chr. Torpp mener at Eikåstunnelen under Vikaleitet bør bygges raskt med tanke på den økningen i trafikken vi kan vente på Steinestøvegen.