Arna må kutte 14 millioner

Inntaksstopp på PU-boliger, effektivisering på skole og reduserte sosialhjelpsutgifter er bydelsdirektøren i Arna sine viktigste forslag til kutt.