Neppe aktuelt å bruke Kronstadtunnelen

Med det nye trasiforslaget for bybanen som Byrådet trolig vil gå inn for, synes alternativet med Kronstad-tunnelen å falle bort.