Krasjet med promille

Politiet gikk etter lyden og fant en krasjet bil.