Flinkest i landet

Videregående elever i Sogn og Fjordane hadde best snittkarakterer i 16 av 32 fag i vår.